Střední škola Pohoda s.r.o.


Hlavní obsah stránek

Další aktivity školy

Soutěže odborné

Naše škola každý rok pořádá své vlastní odborné soutěže určené pro žáky oborů:

Kuchař - číšník "O zlatou vařečku"
Cukrář "O zlatou metličku"

Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy

Žáci, kteří v této soutěži uspějí mají možnost účasti v dalších soutěžích mezi jednotlivými školami, či v soutěžích na národní nebo mezinárodní úrovni:

Národní přehlídka kuchařského a cukrářského umění s mezinárodní účastí a mistrovství republiky Gastro Hradec.

V letošním ročníku této prestižní soutěže jsme v kategorii kuchař/junior získali stříbrnou medaili, a v kategorii cukrář/junior pak bronzovou medaili. Přinášíme fotografie soutěžních prací.

Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy

ODBORNÉ SOUTĚŽE OBORŮ SLUŽEB

Soutěživost je vlastní i žákyním oborů Kadeřnice a Kosmetička. Každoročně pořádají svoji školní soutěž, kde na modelech společnými silami ztvárňují stanovené téma. Poslední ročník soutěže nazvané „Fantazie“ se konal s tématem „Egypt“.

Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy

Medailistky školního kola pak obhajovali svoje umění na prestižní soutěži Kalibr Cup v Lanškrouně. Velkým překvapením byla pak zpráva, že soutěžící v oborech Kadeřnice i kosmetička postoupili do republikového finále, které se následně konalo v Praze.

Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy

Další odborné soutěže

Škola vysílá soutěžící na další celostátní gastronomické soutěže, jako je žákovská soutěž GASTRO JUNIOR nebo KUCHAŘ ROKU. I odsud přivážejí diplomy za umístění. Obory služeb také nezůstavají pozadu. Účastní se regionálních kol, tradiční je kadeřnicko – kosmetická prvomájová schow v Lovosicích.

Soutěže sportovní

Naše škola získala 1.místo v soutěži litoměřických škol v odbíjené, 2.místo v plavání na 100m volný způsob - žáků litoměřických škol, 2.místo v běhu na 1500m rovněž žáků litoměřických škol.

V červnu pořádáme každoročně turnaj ve stolním tenise.

Medailová ocenění získali naši žáci i v republikovém přeboru v plavání.

Exkurze s odborným zaměřením

Každý rok organizujeme velký počet exkurzí, které slouží žákům k bližšímu poznání práce v jednotlivých potravinářských podnicích. Žáci se zde seznamují s prací, vybavením, strojním zařízením, jeho obsluhou apod.

Každý rok se zúčastňujeme v průběhu měsíce září výstavy ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. Naši žáci mají možnost se seznámit s novými trendy kuchyňského vybavení, mohou vidět i názornou práci v potravinářství.

Návštěvou VINNÝCH SKLEPŮ v Litoměřicích poznávají naši žáci výrobu některých druhů vín a též jejich skladování.

Již tradicí je každoroční exkurze do lázeňského hotelu PUPP v Karlových Varech.

Škola také vysílá autobus se žáky na národní přehlídku kuchařského a cukrářského umění GASTRO HRADEC. Tato prestižní soutěžní přehlídka umožňuje seznámit žáky s nejmodernějšími trendy naší a evropské gastronomie.

Aktivity školy Aktivity školy

Žáci nástavbových oborů navštěvují ČESKOU NÁRODNÍ BANKU, kde se seznamují s historií i současností našeho bankovnictví.

Exkurze s kulturním zaměřením

Téměř každý rok navštěvuje naše škola GALERII a ATELIÉR manželů Jandových v Roudnici nad Labem. Seznamujeme se se zpracováním hlíny až po konečné dotváření výrobků z keramiky. Jedná se nejen o okrasnou keramiku, ale i užitkovou jako je vybavení restaurací keramickým inventářem.

GALERII v Litoměřicích navštěvujeme rovněž průběžně. Zde se žáci seznamují s výstavou současných malířů, s obrazy z 19.století, s gotickým i naivním uměním.

HISTORICKÉ JÁDRO LITOMĚŘIC a jeho prohlídka přímo vyzývá k návštěvě PODZEMNÍCH CHODEB města, které sloužily k uskladňování obilí, vína, piva a dalších hlavně potravinových zásob.

Zájezd do PLANETARIA v Praze na pořad VÁNOCE POD HVĚZDAMI.

Žáci viděli vizuální ztvárnění vánoční atmosféry pod hvězdnou klenbou Cosmoramy s hudbou skupiny Musica Bohemica.

MALÁ PEVNOST TEREZÍN - návštěvou této Pevnosti si žáci připomínají zhoubné následky potlačování svobody, demokracie a lidských práv.

Další akce

Spolu s členy představenstva severočeské pobočky AKC ČR se každoročně podílíme na přípravě gastronomické soutěže v rámci výstavy Tržnice Zahrady Čech

Z této soutěže přinášíme několik fotografií:

Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy

Hlavní pódium Tržnice Zahrady Čech také každoročně patří kadeřnicím a kosmetičkám, které zde před širokým publikem předvádějí svoji podzimní schow:

Na škole také proběhla Vánoční výstava, zaměřená na kouzlení s ovocem, vánoční zvyky, zdobení perníku a ukázky štědrovečerní tabule. Tato akce, kterou měla možnost shlédnout široká veřejnost včetně žáků mnoha základních škol, proběhla ve spolupráci se Severočeskou pobočkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Její průběh představujeme na následujících fotografiích :

Aktivity školy Aktivity školy Aktivity školy

Dobročinné akce

Naši žáci se zúčastňují několika dobročinných akcí jako je například:

  • SBÍRKA PRO PSÍ DOMOV ŘEPNICE
  • SBÍRKA PRO PRAŽSKÝ SPOLEK OCHRÁNCŮ ZVÍŘAT
  • PRODEJ SRDÍČEK PRO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM V BOJI PROTI ONEMOCNĚNÍ LEUKÉMIÍ
  • BĚH NADĚJE
  • DNY ZDRAVÍ

Hlavní menu


Patička stránek

Copyright (c) 2006 SOU Pohoda | Created by CZ-Online Webdesign & Tora's Systems | Hostováno u CZ-Hosting